สมัครและลงทะเบียนเรียน

DEKVU66 #engVU66 #รับสมัครแล้ว

เริ่มต้นกับการรับสมัคร เลือกรับทุนสนุบสนุน 10,000 บาท

DEKVU66 #engVU66 #รับสมัครแล้ว 👨‍💻สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์-คณะวิศวกรรมศาสตร์-มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 👨‍🔧การจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 👨‍🔧สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 👨‍🔧วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 👨‍🔧สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ✅ เลือกคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ สู่อาชีพในฝัน #VU เปิดสอน 8 คณะวิชา พร้อมมีสิทธิ์รับโปรฯ สุดพิเศษสำหรับ DEK-VU66 ดังนี้ 1. เริ่มต้นกับการรับสมัคร เลือกรับทุนสนุบสนุน 10,000 บาท "สำหรับการลงทะเบียนเรียนภายใน 31 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น" 2. สมัครและลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนลดค่าหน่วยกิต 15% สูงสุด 20 % ตลอดหลักสูตร ✅ สมัครออนไลน์ได้เลย คลิก http://appz.vu.ac.th/StuRegister/ 🖌ฝ่ายรับสมัคร ⏰ เวลา 08.30-16.30 น. ☎ 044-009711 กด 1 ภายใน ต่อ 125 ***🔴หมายเหตุ: 1. เงื่อนไขข้างต้นสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีเท่านั้น ยกเว้นหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์/ผู้ช่วยพยาบาล/ป.บัณฑิต/หลักสูตร MOUกับหน่วยงาน/หลักสูตรเหมาจ่าย 2. เงื่อนไขเวลาเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 3. เงื่อนไขข้างต้นเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

+