ข่าว

วันที่: 2023-12-04 09:00:00

        

                                                                                                                     

         ประกาศสำหรับกิจกรรมรับน้องใหม่ 2559  ขอให้นักศึกษาใหม่ มาพร้อมกันในเวลา 08.00 นาฬิกา 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล    สวมชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบนะคะ  สอบถามโทร.044-203778-84 ต่อ 101 ,125, 209

 


ข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4420-3778-84 โทรสาร 0-4420-3785-6
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-203778-84 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246