ข่าว

วันที่: 2023-08-14 07:15:21

 

         

           

 

                 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เปิดรับสมัครสำหรับน้องที่สนใจที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา  เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 พฤภาคม พ.ศ. 2559 นี้เท่านั้น  สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

  สำนักบริหารสื่อสารการตลาด 044-203778-84 ต่อ 209,125 คณะวิศวกรรมศสาตร์  ติดต่อได้ที่ 044-203778-84 ต่อ 248 , 240 , 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


ข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4420-3778-84 โทรสาร 0-4420-3785-6
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-203778-84 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246