ข่าว

วันที่: 2020-11-05 13:32:23

อ.ดร.ปิติภูมิ โพสาวัง และ อ.ทศพล ปราชญ์ปรีชา นำเสนอการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นฯเพื่อพัฒนาครูในสังกัด อบจ.นครราชสีมา โดยได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดียิ่งจาก ผอ.และหัวหน้ากองการเจ้าหน้าที่ อบจ.นครราชสีมา เพื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนาหลักสูตรต่อไป

ความคืบหน้าโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ MikroTik และ WiFi6 ในองค์กร” ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5202 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

 


ข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2018 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044-009711 โทรสาร-แฟกซ์ 044-009712
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-009711 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246