ข่าว

วันที่: 2020-11-05 13:27:18

ประกาศ แจ้งขยายวันรับสมัครอบรม โครงการ “การติดตั้งและการใช้งานอุปกรณ์ MikroTik และ WiFi6 ในองค์กร” โดยลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2563 จัดอบรมในวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2563


ข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2018 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044-009711 โทรสาร-แฟกซ์ 044-009712
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-009711 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246