ข่าว

วันที่: 2020-10-09 12:53:05

ประชาสัมพันธ์การอบรมเตรียมความพร้อม เพื่อขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ ทางด้านวิศวกรรมโยธาและทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:00 - 16:00 น. สถานที่จัดงาน โรงแรมสบายโฮเทล โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


ข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2018 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044-009711 โทรสาร-แฟกซ์ 044-009712
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-009711 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246