ข่าว

วันที่: 2020-09-18 15:15:56

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 โดย รศ.ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13:30 ถึง 15:00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตถุล

 


ข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2018 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044-009711 โทรสาร-แฟกซ์ 044-009712
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-009711 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246