ข่าว

วันที่: 2020-06-26 09:25:35

ประกาศมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เรื่องการสมัครรับทุนการศึกษาประจำปี 2563

ซึ่งมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจะมอบทุนการศึกษา ในโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

โดยมีการมอบทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดีเยี่ยม ทุนเรียนดี และทุนมูลนิธิวงษ์ชวลิตกุล

มีรายละเอียดและคุณสมบัติดังนี้ >>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<


ข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2018 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044-009711 โทรสาร-แฟกซ์ 044-009712
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-009711 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246