ข่าว

วันที่: 2019-08-19 12:23:07

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ หัวหน้าศูนย์วิจัย “ศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (SIE-CON : Sustainable innovation and Energy-Efficient Construction Materials)” และคณะ ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นประธาน วสท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ซึ่งการเดินทางมาในครั้งนี้ยังได้ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาด้านวิศวกรรมและกิจกรรมต่างของ วสท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาด้านวิศวกรรมให้เกิดผลดีกับสมาชิก วสท. ต่อไป

 


ข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2018 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044-009711 โทรสาร-แฟกซ์ 044-009712
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-009711 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246