ข่าว

วันที่: 2019-02-20 10:48:34

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์พิสิฐพงษ์ แป้นทอง นำทีมหุ่นยนต์ V-Bot มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและแสดงหุ่นยนต์ของตนเองต่อเบื้องพระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ปี พ.ศ. 2562 (INST2019) ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
#สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
#หุ่นยนต์ #VBOT #เครื่องกลเมคคาทรอนิกส์
#มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล #วิศวกรรมศาสตร์

 

 


ข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2018 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044-009711 โทรสาร-แฟกซ์ 044-009712
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-009711 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246