ข่าว

วันที่: 2016-06-07 18:53:43

 

 

 

       ภาพบรรยากาศงานพิธีประดับขีดหมวก มอบหมวกและเข็มวิทยฐานะ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 4

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 27 พฤภาคม พ.ศ. 2559


ข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4420-3778-84 โทรสาร 0-4420-3785-6
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-203778-84 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246