ข่าว

วันที่: 2016-06-07 14:44:48

 

 

       อ. กฤษฎา วิไลลักษณ์ อ.ดร.จิตติมา กุลวงค์ พร้อมด้วย อ.ดร.สุรีพร มีหอม อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการระดับนานาชาติ “34th ISERD International Conference” ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม พ.ศ.  2559

ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง อ.กฤษฎา วิไลลักษณ์ ได้รับเกียรติให้เป็น Chairman และ Keynote Speaker ในที่ประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย

 


ข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4420-3778-84 โทรสาร 0-4420-3785-6
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-203778-84 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246