ข่าว

วันที่: 2016-06-07 14:41:54

 

 

      แจ้งนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาตรวจสอบการเข้าอบรมคุณธรรมจริธยธรรมของตนเองด้วยนะคะ เพราะหากเข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมไม่ครบ ***จะไม่สามารถรับทรานสคริปต์ฉบับจริงได้***

วิธีการตรวจสอบคือให้นักศึกษาเข้าระบบ Vu Family ตามลิงก์ http://appz.vu.ac.th/vufamily2/login.aspx ให้ดูในผลการเรียน หากภาคเรียนใดไม่ปรากฏ แสดงว่านักศึกษาขาดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้ติดต่อสำนักพัฒนานักศึกษาเพื่อทำการแก้ไข

***นักศึกษาต้องเข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม ในภาคเรียนปกติ (ไม่นับภาคฤดูร้อน) ทุกภาคเรียนที่มีการลงทะเบียนเรียน ไม่ใช่แค่ 8 ครั้ง


ข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4420-3778-84 โทรสาร 0-4420-3785-6
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-203778-84 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246