ข่าว

วันที่: 2016-06-07 14:41:18

 

 

รับสมัครจิตอาสา....เพื่อติดป้ายสติ๊กเกอร์รณรงค์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลปลอดบุหรี่ 
******* สามารถลงบันทึกและนับเป็นกิจกรรมจิตอาสาได้ ******
ติดต่อสอบถามและลงชื่อสมัครได้ที่  สำนักพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารศิลปวัฒนธรรม


ข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4420-3778-84 โทรสาร 0-4420-3785-6
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-203778-84 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246