หลักสูตรปริญญาเอก

Image

The Doctor of Engineering (D.Eng.) program is offered in 1 field of study, namely
Engineering Management. 
Doctor of Philosophy Engineering (Engineering Management)
Doctor of Engineering (Management Engineering)

- in each semester Students must register for a minimum of 6 credits and a maximum of 15 credits.

For the summer session, a maximum of 6 credits can be enrolled. Less or more enrollment may be made with the approval of the course director.

 

                                                                                                         


ข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4420-3778-84 โทรสาร 0-4420-3785-6
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-203778-84 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246