หลักสูตรปริญญาตรี

Image

工程学士 (B.Eng.) 课程提供 4 个研究领域:
机械工程、
工程学士 (机械工程)
工学学士学位(机械工程)
- 高中 6 毕业的 4 年课程,职业证书或同等学历 143 学分
- 获得职业证书或同等学历的人的 3 年课程,学习 125 学分

电气工程 (Electrical Engineering),
工学学士 (电气工程)
工程学士学位(电气工程)
- 高中 6 毕业的学生的 4 年课程,职业证书或同等学历 144 学分
- 获得职业证书或同等学历的学生的 3 年课程,学习 126 学分

土木工程(土木工程),
工学学士 (土木工程)
工程学士学位(土木工程)
- 高中 6 毕业的 4 年课程,职业证书或同等学历 140 学分
- 获得职业证书或同等学历的人的 3 年课程,学习 122 学分

机电工程 (机电工程),
工学学士 (机电一体化工程)
工学学士学位(机电一体化工程)
- 高中 6 毕业的学生需要 4 年课程,职业证书或同等学历 149 学分
- 获得高等职业证书或同等学历的学生需要 3 年课程,学习 125学分,

理学学士 (B.Sc.) 课程,提供 1 个研究领域:
计算机科学(计算机科学),
理学学士学位 (计算机科学)
理学学士学位(计算机科学)
- 高中毕业的 4 年课程 6,职业证书或同等学历 133 学分
- 3 年课程的职业证书或同等学历 128 学分

 

 


ข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4420-3778-84 โทรสาร 0-4420-3785-6
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-203778-84 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246