ข่าว

วันที่: 2019-06-27 14:40:18

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ลานพระวิษณุกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดย รศ.ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมคณาจารย์และนักศึกษา

โดยในช่วงเช้า เวลา 07.30 น. เป็นพิธีอัญเชิญพระวิษณุกรรม ผ้าเจียระบาด บายศรี เครื่องสังเวย และพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและทวยเทพ เปลี่ยนผ้าเจียระบาดองค์พระวิษณุกรรม

 

 


ข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2018 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044-009711 โทรสาร-แฟกซ์ 044-009712
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-009711 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246