ข่าว

วันที่: 2019-06-16 13:02:20

ประชาสัมพันธ์​#งานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติทางด้านการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (The International Conference and Exhibition on Business Informatics and Management : BIM2019
รายละเอียดเพิ่มเติม​ : www.bim2019.com


ข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2018 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044-009711 โทรสาร-แฟกซ์ 044-009712
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-009711 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246