ข่าว

วันที่: 2019-05-23 10:04:37

เชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562
(**เลื่อนมาจากวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562**)
ณ อาคาร มุข-ปราณี ห้อง 1314 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา

รายละเอียด https://eit.or.th/training/การอบรมเรื่อง-การเตรียม/

 — at คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.


ข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2018 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044-009711 โทรสาร-แฟกซ์ 044-009712
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-009711 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246