ข่าว

วันที่: 2018-11-01 11:09:27

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นายสุเมธ ปานกวีรัตน์ และนายอานนท์ ศิริสุรวุฒิ ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น 
ประเภทโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2561 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือและโปรแกรมประยุกต์บนเว็บแจ้งปัญหาการเก็บขยะป่าตอง จังหวัดภูเก็ต"


ข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2018 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044-009711 โทรสาร-แฟกซ์ 044-009712
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-009711 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246