ข่าว

วันที่: 2016-06-07 14:45:56

 

 

         โครงการอบรมเส้นทางโปรแกรมเมอร์ สู่ ASEAN สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุกสาขา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เรียนรู้ศึกษาเพื่อเติม โดยวิทยากรชื่อดัง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 


ข้อมูลติดต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Copyright © 2018 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | All Right Reserved

84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044-009711 โทรสาร-แฟกซ์ 044-009712
คณะวิศวกรรมศสาตร์ ติดต่อได้ที่ 044-009711 ต่อ 248 , 240 , 254 , 250 , 241 , 245 , 246